تحقیق و توسعه (R&D)

بر اساس تعریف سازمان همکاری اقتصادی و توسعه:

تحقیق و توسعه (R&D) به کار خلاقانه ای گفته می شود که به طور سیستماتیک انجام می گیرد تا به دانش موجود بیفزاید و این دانش را برای ابداع کاربردهای تازه به کار ببرد.

در صنعت امروزه که با سرعت سرسام آوري در حال تغيير است، توقف و ايستايي به منزله مرگ تدريجي يک شرکت خواهد بود و اين الزام به دليل تغييرات و توسعه مداوم تکنولوژي، وجود رقبا و همچنين تعيين اولويت نياز مشتريان پديد آمده است. ‏ تحقیق و توسعه جدا از وابستگي مشخص اش با توسعه تکنيکي و علمي داراي معناي اقتصادي ويژه نيز می باشد. امروزه در بسياري از کشورهاي دنيا، سرمايه گذاري براي ‏ تحقیق و توسعه بازتاب يک حرکت سازماني يا دولتي در جهت فراتر رفتن از سود و بازدهي فعلي و بهبود عملکرد و بازدهي در آينده است. واحدهای تحقیق و توسعه در کارخانجات هسته اولیه فعالیت های تحقیقاتی در بخش صنعت هستند. این واحدها به طور عمده فعالیت هایی از قبیل ارتقاء کیفیت محصول، بهینه سازی فرایندها، انتقال و جذب فناوری ها، کسب دانش فنی برای تولید و غیره را در چارچوب سیاست های صاحبان صنایع دنبال می نماید. تحقیق و توسعه منبع نهایی پیشرفت اقتصادی به شمار می آید. چراکه تاثیر مستقیمی بر نوآوری، بهره وری، کیفیت، سطح استاندارد محصول، سهم بازار دارد. شرکت دان و علوفه شرق با دعوت از کارشناسان و متخصصین با تجربه و دلسوز که دل در گرو پیشرفت و شکوفایی صنعت دام و طیور دارند با تشکیل واحد تحقیق و توسعه، قدم در چنین راهی گذارده است. ارزیابی داده های بدست آمده از باز خورد محصول تولید شده در فارم های هدف، گردآوری آخرین اطلاعات مربوط به دانش تغذیه و تکنولوژی تولید خوراک و تاثیر دادن آنها در طراحی و تولید محصول، جمع آوری تجارب و ابتکارات مرغداران بومی برای تدوین و در دسترس قرار دادن سایر همکاران مرغدار، ایجاد همگرایی با دیگر کانونهای تولیدی و مرتبط با صنعت طیور با نگرش عبور از روزمرگی و فراهم نمودن فضای همبستگی برای تولید سالم با عملکرد مطلوب و مفید به حال مصرف کننده و... از جمله وظایفی است که واحد تحقیق و توسعه با همکاری کلیه نیروهای علاقمند در چشم انداز خود قرار داده است.

بخش مقـالات