کسب عنوان کارخانه نمونه ملی سال ۱۳۹۸

پس از کسب عناوین و افتخارات استانی، درخشش در سطح ملی
مارس 1, 2018

کسب عنوان کارخانه نمونه ملی سال ۱۳۹۸

کسب عنوان کارخانه نمونه ملی سال ۱۳۹۸ در بین کارخانجات خوراک آماده دام، طیور و آبزیان کشور

 

دیدگاه ها بسته شده است